12:35 - 13:00

ARI10 - Magdalena Wczesna

Waluty Cyfrowe w biznesie franczyzowym