Wystawcy I edycji
Usługi dla konsumentów
Usługi dla konsumentów - uczestnik Franchising Awards
Usługi dla konsumentów - uczestnik Franchising Awards
Usługi dla firm - uczestnik Franchising Awards
Usługi dla konsumentów - uczestnik Franchising Awards
Usługi dla konsumentów - uczestnik Franchising Awards
Gastronomia - uczestnik Franchising Awards
Gastronomia - uczestnik Franchising Awards
Deli Sandwich - uczestnik Franchising Awards
Gastronomia - uczestnik Franchising Awards
Nieruchomości - uczestnik Franchising Awards
Finanse i Bankowość
Elektromobilność
Usługi zdrowotne
Nieruchomości
Usługi dla konsumentów
Gastronomia
Usługi dla dzieci
Usługi dla firm
Usługi dla konsumentów
Finanse i Bankowość
Usługi dla firm
Usługi dla konsumentów
Gastronomia
Usługi dla konsumentów
Usługi dla konsumentów
Usługi dla konsumentów
Usługi dla konsumentów
Usługi dla konsumentów
Edukacja
Nieruchomości
Spożywcza/przemysłowa
Gastronomia
Usługi dla konsumentów
Sport
Usługi dla konsumentów
Usługi dla konsumentów
Usługi dla konsumentów
Sport
Finanse i Bankowość
Gastronomia
Usługi dla konsumentów
Gastronomia
Finanse i Bankowość
Gastronomia
Usługi zdrowotne
Edukacja
Nieruchomości
Gastronomia
Gastronomia
Gastronomia
Usługi dla konsumentów
Edukacja
Usługi dla dzieci
Gastronomia
Usługi dla firm
Edukacja
Gastronomia
Usługi dla dzieci
Usługi dla konsumentów
Gastronomia
Spożywcze / przemysłowe
Branża sportowa