Franchise Brand With Impact

Za chwilę zaprosimy Sieci do Konkursu Franchise Brands with Impact, teraz Call for Jury Ważnym wątkiem w kontekście Konferencji będzie konkurs dla Marek Franczyzowych, które wywierają wpływ na biznes i społeczeństwo i inspirują zmianę we franczyzie Franchise Brands with Impact

Będziemy przyglądać się historiom zaangażowanych marek franczyzowych i ich programom społecznym, pokazując jednocześnie różnicę, którą robią w rynku.

Poszukujemy marek franczyzowych, które wywierają wpływ na biznes i społeczeństwo i inspirują zmianę we franczyzie! – To Franchise Brands with Impact, tzw. Purpose-Driven Franchise Brands.

Warto się z takimi Markami Franczyzowymi angażować, jako Franczyzobiorca i jako Kandydat, kiedy szukasz dla siebie franczyzy, bo budują pozytywny impact i dotrzymują obietnicy we franczyzie.

Co to znaczy impact i zaangażowanie we franczyzie? I dlaczego to jest ważne?

Franchise Brands with Impact, czyli 3 główne obszary, jak impact i zaangażowanie we franczyzie się wyraża?

  1. Człowiek Dbają o Człowieka – Franczyzobiorcę w sieci, o równowagę jego dobrostanu zawodowego, finansowego, fizycznego, społecznego świadomie rozwijają swoją kulturę organizacji i wspólne wartości, z której franczyzobiorcy nie chcą wychodzić, gdzie mogą maksymalizować jakość swojego życia i realizować swój wyższy cel, life purpose, spójny z tym sieciowym.
  2. Organizacja Dbają o dobrze zdefiniowany System – to jak działa organizacja franczyzowa (nie ma freestyle), na którym da się zarobić, gdzie jest powtarzalny proces transferu know-how do partnerów, i to z zakresu funkcjonalnego prowadzenia biznesu, jak i zakresu zarządzania jego rozwojem. To znaczy dotrzymują obietnicy we franczyzie.
  3. Zaangażowana Marka (purpose-driven franchise brand) Budują zaangażowaną środowiskowo i społecznie markę franczyzową, która robi różnicę dla wszystkich interesariuszy: klientów, gości, franczyzobiorców, lokalnych społeczności, inwestorów, jest „podziwiana” i dzięki temu buduje swoją wartość rynkową. – Marka jest podstawowym aktywem w sieci franczyzowej, jej rozpoznawalność zapewnia sieci przewagę konkurencyjną. Za działanie pod Marką płaci Franczyzobiorca. To, jaką story w rynku opowie, długoterminowo określi jej wartość.

Dzisiaj FIRST CALL FOR JURY MEMBERS. – Zapraszamy Zainteresowanych wspieraniem tego dialogu o Impact Franchisingu do JURY.

Co dalej?

  • Konkurs rozstrzygniemy jesienią.
  • W między czasie od ogłoszenia do rozstrzygnięcia, Marki będą mogły się rejestrować i prezentować swoje programy społeczne i inicjatywy w temacie.
  • Co ważne, to przez te miesiące będziemy opowiadali historie o Impact Franchising Uczestników Konkursu w kanałach naszych Partnerów Medialnych.

A nasza Konferencja & Workshop w dniach 13 – 14 lutego 202, towarzysząca Targom FRANCZYZA EXPO w Ptak Warsaw Expo.
Razem z @Monika Ferreira, @Igs in good strategy Franczyza 2.0 oraz Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej Eryk Głodziński i Ptak Warsaw Expo Kazimierz Cwikla, jako Partnerzy Strategiczni chcemy zwiększyć siłę przekazu Franczyza 2.0 o dobrej franczyzie i o rozwiązaniach dla Innowacji Franczyzy!