Edu3Dkacja Arkadiusz Markowski

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Prowadzimy zajęcia dla dzieci ze szkół i przedszkoli, jak również szkolenia dla nauczycieli. Lekcje oparte są o najnowsze technologie, takie jak: druk 3D, projektowanie 3D, skan 3D, VR, robotyka X-KIT oraz programowanie. Widzimy wzrastającą potrzebę edukowania przyszłych pokoleń inżynierów.

EN

We conduct classes for children from schools and kindergartens, as well as training for teachers. Lessons are based on the latest technologies , such as: 3D printing, 3D design, 3D scanning, VR, X-KIT robotics and programming. We see a growing need to educate future generations of engineers